Изменения в законе об иностранцах

Законодательство Болгарии: конституция, кодексы, законы...

Модератор: Юрий

Изменения в законе об иностранцах

Сообщение Глокая Куздра » 07/07/2010, 14:41

Сегодня Министерский совет одобрил еще изменениея в закон об иностранцах

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1149&g=
Правителството прие изменения в Закона за чужденците в Република България
07 Юли 2010

Министерският съвет одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. Документът има за цел да хармонизира текстове от националното законодателство, свързани с издаването на разрешения за пребиваване на някои категории граждани на трети страни с установените инструменти на ЕС, както и отразяване на изисквания на Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс), приложими за Република България преди да отговори на критериите за цялостното прилагане на законодателството от Шенген.

Със законопроекта се транспонират изискванията на Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 година относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни. Въвежда се статутът на дългосрочно пребиваващ в ЕС, за придобиването на който гражданинът на трета страна следва да е пребивавал легално и непрекъснато на територията на страната в рамките на пет години преди подаване на заявлението за придобиване на статут. Периодите на отсъствие от територията на Република България не се отчитат при изчисляването му, когато са под шест последователни месеца и не надхвърлят общо десет месеца за посочения пет-годишен период.

С цел получаване статут на дългосрочно пребиваване гражданинът на трета страна е необходимо да докаже, че разполага с достатъчно средства и със здравна застраховка, за се предотврати оставането му в тежест на държавата-членка. Гражданите на трета страна, които желаят да придобият и запазят статута на дългосрочно пребиваващи, не следва да представляват заплаха за обществения ред и националната сигурност.

След придобиването му статутът на дългосрочно пребиваване е постоянен, доколкото не се накърняват принципите от значим обществен интерес.

Отнемането на този статут е допустимо само ако лицето представлява реална и достатъчно сериозна заплаха за обществения ред и националната сигурност (като се отчитат продължителността на пребиваване, възрастта и семейното положение на засегнатото лице, наличието на връзка с държавата по произход), при придобиване по нечестен начин на този статут и при отсъствие от територията на държавите-членки за период от дванадесет последователни месеца.

Придобиването на статут на дългосрочно пребиваване се удостоверява с разрешение за пребиваване съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни, което отговаря на необходимите високотехнологични стандарти и защити срещу подправяне и фалшифициране.

Със законопроекта се предлагат и уточнения във връзка с други директиви, въведени в националното законодателство - Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни и Директива 2004/114/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 година относно условията за прием на граждани на трети страни с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност.

Предложено е и частично транспониране на Директива 2009/50/ЕО на Съвета от 25 май 2009 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни за целите на висококвалифицираната трудова заетост по отношение вида на разрешението за пребиваване - тип "синя карта на ЕС", което ще позволява на гражданите на трети страни -висококвалифицирани работници по смисъла на директивата, да пребивават заедно с членовете на семействата си и упражняват трудова дейност на територията на страната, както и в случаите на преместване на притежатели на "синя карта на ЕС", издадена от друга държава-членка.

В законопроекта са включени изменения, целящи хармонизиране с изискванията на Визовия кодекс по отношение на визата за краткосрочно пребиваване, която е дефинирана като виза за транзитно преминаване или за планирано пребиваване на територията на Република България с продължителност, която да не надвишава три месеца в рамките на всеки шестмесечен период.

Отразени са и предпоставките за произнасяне по допустимостта на постъпили заявления за издаване на визи.

Отчетена е и допуснатата от Визовия кодекс възможност министърът на външните работи или упълномощено от него длъжностно лице да сключи договор за сътрудничество с външен изпълнител за извършване на процедура по приемане на заявления за издаване на визи, като част от разпоредбите на Визовия кодекс, свързани с организацията на дейността на консулските служби по издаване на визи.

Съобразно установеното от Визовия кодекс са систематизирани и прецизирани основанията за отказ за издаване на виза или влизане в страната на чужденец.

Към законопроекта са включени и текстове, насочени към прилагането на чл. 96 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, свързани с подаването на сигнал за целите на отказ за влизане в Шенгенската информационна система. Тези текстове следва да се прилагат отлагателно съгласно чл. 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г. (след приемане на решение на Съвета на ЕС за готовността на страната ни за пълното прилагане на Шенгенското законодателство).
Аватара пользователя
Глокая Куздра
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 4574
Зарегистрирован: 22/11/2007, 09:48
Откуда: Бургас

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение Rivares » 07/07/2010, 14:56

Чиновник он и в ЕС чиновник. Сплошные общие слова. Как отчет съезда кпсс.
Аватара пользователя
Rivares
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 900
Зарегистрирован: 06/06/2008, 15:18
Откуда: Слънчев Бряг

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение Nikoliza » 07/07/2010, 14:57

Еще бы их смысл понять...
Nikoliza
 

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение ANN-2 » 07/07/2010, 15:07

Nikoliza писал(а):Еще бы их смысл понять...

Самое главное изменение на мой взгляд, в том, что чтобы получить право на ПМЖ, иностранец не имеет права отсутствовать более последовательно 6 месяцев и не более 10 месяцев за 5 лет.
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. (Сальвадор Дали )
Аватара пользователя
ANN-2
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 5515
Зарегистрирован: 07/07/2008, 11:06

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение ANN-2 » 07/07/2010, 15:27

Rivares писал(а): Т.е., на Ваш взгляд, конкретный имярек с ВНЖ может отсутствовать в Болгарии не более 2-х месяцев в год? Иначе он теряет право на ПМЖ?
Растолкуйте, я не силен в казенном языке.

Да. Можете один раз сразу 6 месяцев без 1 день последовательно . И после еще несколько раз выезжать до 10 месяцев общим количеством. Вобщем не более 10 месяцев можно отсутствовать за 5 лет, и что бы не превышало 6 месяцев за одну поездку.И все.
Посмотрим как это транспонируют в Законе.
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. (Сальвадор Дали )
Аватара пользователя
ANN-2
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 5515
Зарегистрирован: 07/07/2008, 11:06

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение Глокая Куздра » 07/07/2010, 15:34

ANN-2 писал(а):
Въвежда се статутът на дългосрочно пребиваващ в ЕС, за придобиването на който гражданинът на трета страна следва да е пребивавал легално и непрекъснато на територията на страната в рамките на пет години преди подаване на заявлението за придобиване на статут. Периодите на отсъствие от територията на Република България не се отчитат при изчисляването му, когато са под шест последователни месеца и не надхвърлят общо десет месеца за посочения пет-годишен период
.

И еще раз повторю, не написано такого что нельзя. Значит можно отсутствовать.
Переведу это абзац дословно раз у вас, дорогая Аня, не получилось.
Периоды отсутствия на территории Болгарии не учитываются при его подсчте, когда меньше 6-ти последовательних месяцев и не превышают в общем 10 месяцев в указанном 5 летнем периоде

Тоесть если не превышает этих цифр то периоды отсутствия не учитываются, а если превышают, то учитываются и придется подать на ПМЖ немножко попозже. ИМХО.
Аватара пользователя
Глокая Куздра
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 4574
Зарегистрирован: 22/11/2007, 09:48
Откуда: Бургас

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение Rivares » 07/07/2010, 15:41

Глокая Куздра писал(а):
Периоды отсутствия на территории Болгарии не учитываются при его подсчте, когда меньше 6-ти последовательних месяцев и не превышают в общем 10 месяцев в указанном 5 летнем периоде

Тоесть если не превышает этих цифр то периоды отсутствия не учитываются, а если превышают, то учитываются и придется подать на ПМЖ немножко попозже. ИМХО.


Так это те же яйца, только - в профиль. И "немножко" - это сколько? Еще один год ВНЖ?
Короче, надо ждать уже конкретного применения этих изменений.
Аватара пользователя
Rivares
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 900
Зарегистрирован: 06/06/2008, 15:18
Откуда: Слънчев Бряг

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение ANN-2 » 07/07/2010, 15:43

Глокая Куздра писал(а): И еще раз повторю, не написано такого что нельзя. Значит можно отсутствовать.
Переведу это абзац дословно раз у вас, дорогая Аня, не получилось.
Периоды отсутствия на территории Болгарии не учитываются при его подсчте, когда меньше 6-ти последовательних месяцев и не превышают в общем 10 месяцев в указанном 5 летнем периоде

Тоесть если не превышает этих цифр то периоды отсутствия не учитываются, а если превышают, то учитываются и придется подать на ПМЖ немножко попозже. ИМХО.

Ну если я уже ДОРОГАЯ.... :D то вы, любезный Олег, толкуете закон, как вам бы хотелось...но это не всегда так выходит. Могут прервать срок и начать отсчет сначала.....скорей всего так и будет, потому, что сказано, что
легално и непрекъснато на територията на страната в рамките на пет години преди подаване на заявлението за придобиване на статут

Нужно дождаться закона.
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. (Сальвадор Дали )
Аватара пользователя
ANN-2
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 5515
Зарегистрирован: 07/07/2008, 11:06

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение Глокая Куздра » 07/07/2010, 20:42

ANN-2 писал(а): Нужно дождаться закона.

Ну непрекъснато это просто - не прерывался срок по датам карты на ВНЖ и ничего больше.
И я не трактую в данном случае, просто перевожу.
Конечно надо дождаться закона, а лучше правилника, если он будет к этому закону.
Аватара пользователя
Глокая Куздра
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 4574
Зарегистрирован: 22/11/2007, 09:48
Откуда: Бургас

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение OdnaKatya » 07/07/2010, 21:40

Я еще поняла так, - для получения ПМЖ денег должно быть МНОГО:
"Для того, чтобы получить долгосрочного резидента третьей стране необходимо продемонстрировать, что они располагают достаточными ресурсами и страхования на случай болезни, чтобы не стать обузой для государства-члена. Граждане третьих стран, желающих приобрести и поддерживать долгосрочные вид на жительство не должны представлять угрозу для общественного порядка и национальной безопасности".

Цитата по переводу Гугла. Полностью перевод выглядет так:

Правительство утвердило поправки к Закону об иностранцах в Болгарии
7 июля 2010
Совет министров одобрил законопроект о внесении изменений в Закон об иностранцах в Болгарии. Документ направлен на согласование текстов национального законодательства, касающегося выдачи вида на жительство для определенных категорий третьих сторон с установленными документов ЕС, а также отражают требования Регламента (ЕС) № 810/2009 Европейского Парламента и Совет 13 июля 2009 создании Кодекс Сообщества о визах (Visa кодекса), которые применяются в Республику Болгария, прежде чем встретишь критерии для полного осуществления шенгенского законодательства.

Законопроект переносе с требованиями Директивы 2003/109/EC от 25 ноября 2003 года о статусе долгосрочных резидентов из третьих стран. Долгосрочный вид на жительство в ЕС, для приобретения которых третья сторона должна была проживать легально и непрерывно в стране в течение 5 лет перед подачей заявления о предоставлении статуса. Периоды отсутствия на территории Болгарии не будут приняты во внимание в своих расчетах, когда менее чем за шесть месяцев подряд и не более 10 месяцев, что 5-летний период.

Для того, чтобы получить долгосрочного резидента третьей стране необходимо продемонстрировать, что они располагают достаточными ресурсами и страхования на случай болезни, чтобы не стать обузой для государства-члена. Граждане третьих стран, желающих приобрести и поддерживать долгосрочные вид на жительство не должны представлять угрозу для общественного порядка и национальной безопасности.

После получения долгосрочного постоянного места жительства, они не наносят ущерба принципам основной общественный интерес.

Снятие такого статуса допустимо только тогда, когда человек является подлинным и достаточно серьезную угрозу для общественного порядка и национальной безопасности (с учетом длительности их проживания, возраста и семейного положения лица, связь со страной происхождения) в незаконное приобретение таким образом, чтобы положение и отсутствие на территории государств-членов в течение 12 месяцев подряд.

Приобретение долгосрочное пребывание должно быть подтверждено на жительство в соответствии с требованиями Регламента (ЕС) № 1030/2002 от 13 июня 2002 устанавливающий единую форму вида на жительство для граждан третьих стран, которые отвечают высоким стандартам требуется и защиты от подделки и подлога.

Законопроект подробную информацию можно получить в сочетании с другими директивы в национальное право - Директива 2008/115/EC Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 года на общих стандартов и процедур в государствах-членах для возвращения незаконно пребывающих граждан третьих стран и Директива Совета 2004/114/EC от 13 декабря 2004 года об условиях допуска третьих стран в деле изучения, ученик курсов, подготовки или неоплачиваемой добровольной службы.

Предполагается, что частичный перенос Директива о 2009/50/EO 25 мая 2009, касающиеся условий въезда и пребывания граждан третьих стран, для высококвалифицированных рабочих мест от вида на жительство - "голубой карты ЕС , которая позволит третьей стороны квалифицированных рабочих в соответствии с директивой, чтобы проживать с членами своих семей и продолжать работать в стране, а в случаях передачи владельцам ЕС Blue Card " выданного другим государством-членом.

Билл включает в себя поправки, направленные на гармонизацию с требованиями Visa кодекса в отношении визы для краткосрочного пребывания, которая определяется как транзитной визы или предназначенное место жительства на территории Болгарии, с продолжительностью не более трех месяцев в течение каждые шесть месяцев.

Отражены и, вероятно, правило о допустимости заявлений на получение визы.

Отмеченные и совершено Visa кодекса возможность министра иностранных дел или его должностного лица заключить соглашение о сотрудничестве с внешнего подрядчика для выполнения процедуры приема заявок на визы в рамках Visa положения Кодекса, касающиеся организации деятельности консульских учреждений, выдаче виз.

С учетом выводов Visa кодекса систематических и точные причины для отказа в выдаче визы или въезде в чужой стране.

Чтобы законопроект включает в себя тексты, направленных на осуществление ст. 96 Конвенции о применении Шенгенского соглашения, касающиеся подачи сигнала в целях отказа во въезде в Шенгенскую информационную систему. Эти тексты должны применяться отсрочка в соответствии со ст. 4, пункт 2 Закона о присоединении 2005 года (после принятия решения Совета ЕС о готовности нашей страны в полной мере соблюдать Шенгенское законодательство).
OdnaKatya
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 27/09/2009, 21:55

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение ANN-2 » 08/07/2010, 09:49

Глокая Куздра писал(а):
ANN-2 писал(а): Нужно дождаться закона.

Ну непрекъснато это просто - не прерывался срок по датам карты на ВНЖ и ничего больше.
И я не трактую в данном случае, просто перевожу.
Конечно надо дождаться закона, а лучше правилника, если он будет к этому закону.

Если вы превысите установленные сроки отсутствия, то отсчет 5-ти летнего непрерывного срока начинается сначала. Даты карты ВНЖ тут не при чем. Всегда проверяют по компьютеру сроки отсутствия при подновлении ВНЖ.
Правилник по приложению этого закона есть: http://lex.bg/bg/laws/ldoc/-12560383 .
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. (Сальвадор Дали )
Аватара пользователя
ANN-2
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 5515
Зарегистрирован: 07/07/2008, 11:06

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение Юрий » 08/07/2010, 11:18

Господа, давайте дождемся публикации самого Закона в ДВ, и только тогда попытаемся интерпретировать текст на понятный для применения язык....
После публикации Закона ( надеюсь до конца следующей недели его увидим), может произойти коррекция и Правильника по его применению ...
Поетому пока рано "копья ломать"!
Юрий
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17458
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение ANN-2 » 08/07/2010, 11:48

Юрий писал(а):Господа, давайте дождемся публикации самого Закона в ДВ, и только тогда попытаемся интерпретировать текст на понятный для применения язык....
После публикации Закона ( надеюсь до конца следующей недели его увидим), может произойти коррекция и Правильника по его применению ...
Поетому пока рано "копья ломать"!
ЮрийДали же ссылку уже на проект. Там все написано.

http://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/A0EEF068 ... HRV_BG.pdf

Жены болгар через 3 года будут получать ПМЖ вместо через 5. И наоборот отменят т.5 от чл.15 ал.1 на которую рассчитывала варя. Больше не будут давать ПМЖ тем, кто 5 лет законно проживал в Болгарии.

Зато будут предоставлять ПМЖ на основании чл.25 ал.1 т.13 сертифицированным по Закон за насърчаване на инвестициите инвесторам. Правила сертификации прописаны в Правилник за прилагане на закона.
Можно будет и получать ценным специалистам "синюю карту ЕС" на проживание и легально работать... Может Варе пора в высококвалифицированные специалисты записаться? :mrgreen:
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. (Сальвадор Дали )
Аватара пользователя
ANN-2
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 5515
Зарегистрирован: 07/07/2008, 11:06

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение Юрий » 08/07/2010, 13:25

ANN-2 писал(а):Дали же ссылку уже на проект. Там все написано.
http://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/A0EEF068 ... HRV_BG.pdf
Анна, вам как никому другому, наверняка ясно, что окончательно принятй закон не обязательно на 100% будет совпадать с текстом проекта, а часто психоз, создаваемый и нагнетаемый журналистами в Болгарии о поступившем на рассмотрение в правительство того или др. проекта Закона, или соглашения, достаточно часто не оправдывается....
Не стоит все свои высказывания адресовать только Вяре, исходя из ваших личностных отношений ..
Мы рассматриваем законодательство, которое должно работать в отношении всех иностранцев, в том числе и посещающих форум, для полученния полезной информацией, а не дла обсуждения отдельных посетителей....
Юрий
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17458
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение johnnie » 08/07/2010, 20:23

А к ПМЖ по происхождению это тоже будет иметь отношение?
johnnie
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 20/11/2009, 00:21

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение Nadejda2009 » 09/07/2010, 03:05

Если убрать в законе ЗЧРБ графу об инвестициях, что будут кушать болгарские адвокаты и служба МВР???
Женам болгарских мужей уменьшить срок прибывания с 5 лет до 3лет, это значит МВР не до получит за 2 года ВНЖ 1000 лева + 90 лева за личные карты + % банковские переводы. Вопрос на, что МВР будет содержать такой штат??? :?: Это сколько народу могут оказаться без работы?? :?:
МВР и болгарские адвокаты, бухгалтера, и болгарские жители кормились за счет инвесторов, которые брали их на работу, снимали квартиры, покупали машины, квартиры, дома, тем самым приносили не маленький доход в государство БГ в отличии от болгарских жен и мужей! :lol: :idea: Нет, данный закон надо принять, что бы сократить поток эмигрантов, однако его изменения должны коснуться только вновь прибывших граждан. То есть все кто уже въехал по инвестиции и кто заключил брак так и должны отсидеть свои о ставшие года до 5 лет и получить ПМЖ. :roll:
А вот уже вновь прибывшие граждане после вступления закона в силу должны идти уже по новому. Тем самым не кто не останется в убытки, и всем хорошо ну,а кто не успел приехать тот опоздал. :roll: :wink: 8)
Оптимист- это тот, кто видит на кладбище не кресты,а плюсы!
Аватара пользователя
Nadejda2009
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 19/12/2009, 01:15
Откуда: София-Бургас

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение Юрий » 09/07/2010, 06:51

johnnie писал(а):А к ПМЖ по происхождению это тоже будет иметь отношение?

Нет, не коснется....
Nadejda2009 писал(а):Если убрать в законе ЗЧРБ графу об инвестициях, что будут кушать болгарские адвокаты и служба МВР???...
Это сколько народу могут оказаться без работы?? :?: ...
Нет, данный закон надо принять, что бы сократить поток эмигрантов, однако его изменения должны коснуться только вновь прибывших граждан. ...
Тем самым не кто не останется в убытки, и всем хорошо ну,а кто не успел приехать тот опоздал. :roll: :wink: 8)
В любом тексте Закона можно найти положительное и его использовать по принципу:"Что Бог не делает - все к лучшему!"

В сегодняшнем номере ДВ брой: 52, от дата 09.07.2010 г. - нет ничего о ЗЧРБ.
юрий
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17458
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение ANN-2 » 09/07/2010, 09:33

Юрий писал(а):
ANN-2 писал(а):Дали же ссылку уже на проект. Там все написано.
http://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/A0EEF068 ... HRV_BG.pdf
Анна, вам как никому другому, наверняка ясно, что окончательно принятй закон не обязательно на 100% будет совпадать с текстом проекта, а часто психоз, создаваемый и нагнетаемый журналистами в Болгарии о поступившем на рассмотрение в правительство того или др. проекта Закона, или соглашения, достаточно часто не оправдывается....

Юрий, вряд ли этот проект будет изменен. Все давно решено, эти изменения согласованы с Директивой ЕС в рамках сближения законодательств стран ЕС, иначе Болгария будет санкционирана за неисполниния обязателств по Договору ЕС.
С инвеститорами получается логично, так как и должно было случиться, в 2004 г предоставили возможность получать ВНЖ по малым инвестициям с надеждой получить через 5 лет ПМЖ, согласно чл.25 ал 1 т5 ЗЧРБ и наблюдали как народ бросился использовать эту возможность, некоторые группы профессий, такие как адвокаты, риэлторы, нотариусы и др. хорошо нажились на этих горе-инвесторах... Прошло 5 лет после внесения изменений о малых инвестициях, подходит момент для предоставления ПМЖ, вот и убирают эту возможность, отменив чл.24 ал.1т.11 и чл.25 ал.1 т.5 ЗЧРБ.
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. (Сальвадор Дали )
Аватара пользователя
ANN-2
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 5515
Зарегистрирован: 07/07/2008, 11:06

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение Юрий » 09/07/2010, 12:01

Господа, давайте будем добрее друг к другу!
Опубликуют, тогда и подумаем, что и как надо понимать, а далее получим и практические данные по реализации новых изменений.
Если в Министерстве финансов продолжат издавать Удостоверения о признании прямой инвестиции, то все в общем и останется по старому,только по др. статье Закона.
Если вид удостоверения изменится, то и соответствующие документы, которые надо будет представлять....
Возможно, что в зависимости от размера инвестици, кому-то станут давать не на 1 год ВМЖ, а сразу на 5 лет .....
Пока все ето лишь спекуляции на поставленную тему, а как и что будет на самом деле узнаем в ближайщую неделю, надеюсь!
Юрий
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17458
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение Сергей » 09/07/2010, 12:22

ANN-2 писал(а): Больше не будут давать ПМЖ тем, кто 5 лет законно проживал в Болгарии.


ANN-2, поясните, пожалуйста, этот момент. По ссылке, которую Вы дали, можно прочитать:

----------------------
Чл. 24г. (1) Статут на дългосрочно пребиваване се предоставя на чужденец, който е
пребивавал легално и без прекъсване на територията на Република България в рамките на пет
години преди подаване на заявлението за разрешаване на дългосрочно пребиваване.
----------------------

Как я понял, раньше было ВНЖ и ПМЖ. А теперь будет ВНЖ, ДМЖ (дългосрочно ) и ПМЖ?
Аватара пользователя
Сергей
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 13/01/2005, 23:25
Откуда: Варна

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение ANN-2 » 09/07/2010, 13:07

Сергей писал(а):
ANN-2 писал(а): Больше не будут давать ПМЖ тем, кто 5 лет законно проживал в Болгарии.


ANN-2, поясните, пожалуйста, этот момент. По ссылке, которую Вы дали, можно прочитать:

----------------------
Чл. 24г. (1) Статут на дългосрочно пребиваване се предоставя на чужденец, който е
пребивавал легално и без прекъсване на територията на Република България в рамките на пет
години преди подаване на заявлението за разрешаване на дългосрочно пребиваване.
----------------------

Как я понял, раньше было ВНЖ и ПМЖ. А теперь будет ВНЖ, ДМЖ (дългосрочно ) и ПМЖ?

Да теперь будет 3 статута. Пока трудно разобраться чем это всем грозит, но как я думаю, что ВНЖ и ДМЖ есть ограничение в правах. А ПМЖ приравнено по правам к гражданству, кроме избирательного права и права занимать гос. должности.И еще есть ограничительный период на отсутствие 12 месяцев, как и у ДМЖ.
При ДМЖ каждые 5 лет нужно получать разрешение, это связано с "държавни такси за разрешение" Размер этих такс пока не известен.
Необходимо доказывать свою платежеспособность, постоянный доход, исходя из минимальной зарплаты и мед.страховки.

Вобщем Юрий прав, поживем- увидим окончательный текст закона, тогда и ужаснемся. :roll:
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. (Сальвадор Дали )
Аватара пользователя
ANN-2
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 5515
Зарегистрирован: 07/07/2008, 11:06

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение vlads55 » 09/07/2010, 14:49

Доброго времени суток!

Я не юрист и этот проект закона не читал. Тем не менее сомневаюсь, что в Болгарии отменят ПМЖ через ВНЖ в течение 5 лет. Такая практика существует в других европейских странах. Во Франции абсолютно точно. И во Франции нет каких-то трех состояний, о которых пишет ANN. Только два состояния. ВНЖ на срок от 1 до 5 лет, и ПМЖ на 10 лет. Не думаю, что французские законы находятся в противоречии с кодексами ЕС. Другое дело сроки пребывания. Во Франции нужно практически не выезжать из страны, чтобы получить ПМЖ через 5 лет (не помню точных цифр). А вот после ПМЖ, уже таких строгостей нет, т.к. ПМЖ практически гражданство, кроме права голоса и возможности занимать гос. должности. Хотя и в развитых странх тоже активно препятствуют получению ПМЖ через ВНЖ. В основном, речь идет о ВНЖ через трудовой контракт. Не знаю, как сейчас, а лет 12 назад получить непрерывный контракт на 5 лет было делом практически невозможным. Поработал 4 года - отдохни. А через годик можешь опять на 4 года. Но срок-то уже прервался. Если конечно ты не крупный ученый или другой профессионал экстра класса с мировым именем. Тут всегда пожалуйста. И еще. Практически во всех европейских странах и США можно получить ВНЖ, даже пробыв в стране определенный срок НЕЛЕГАЛЬНО! В Болгарском законодателстве вообще нет такой статьи.

Хотя чем черт не шутит. Мы же не во Франции, где "Свобода, Равенство и Братство". В Болгарии могут быть свои резоны. Нам их не понять. Запретят миграцию и все.

В общем я не по-существу, а так, для времяпрепровождения...

Всем приятного времяпрепровождения
"Мерзок человек, и путь его - от пеленки вонючей, до смердящего савана".
Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать".
Аватара пользователя
vlads55
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 2131
Зарегистрирован: 23/03/2010, 19:53
Откуда: In The Middle Of The Nowhere

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение Глокая Куздра » 09/07/2010, 17:31

vlads55 писал(а):Я не юрист и этот проект закона не читал. Тем не менее сомневаюсь, что в Болгарии отменят ПМЖ через ВНЖ в течение 5 лет. Такая практика существует в других европейских странах. Во Франции абсолютно точно. И во Франции нет каких-то трех состояний, о которых пишет ANN. Только два состояния. ВНЖ на срок от 1 до 5 лет, и ПМЖ на 10 лет. Не думаю, что французские законы находятся в противоречии с кодексами ЕС.

Ну вот и молодец, сам же и ответил на свой вопрос.
Я же писал - будет 3 градации пребывающих
1. продолжительно - вы его называете ВНЖ - срок до года.
2. долгосрочно - вы его называете ПМЖ - срок до 5 лет с автопродлением
3. постоянно - такой градации нет во Франции - бессрочно, назовем его ПМЖ-супер, думаю оставили на пока, чтоб не обижать всех у кого ПМЖ бессрочно.

А норма что после 5 лет ВНЖ можно получить долгосрочно пребиваване осталась.
Аватара пользователя
Глокая Куздра
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 4574
Зарегистрирован: 22/11/2007, 09:48
Откуда: Бургас

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение Вяра » 09/07/2010, 17:33

Практика,закон не имеет обратной силы,если мне уже дали инвесторский сертификат, признали мои три копейки инвестицией,то отозвать его нельзя. Это все равно что взять всех жен которые по закону пятилетней давности прожив два года с мужем получили ПМЖ, после выхода закона что теперь надо 5 лет,это ПМЖ отобрать и заставить жить еще три года по ВНЖ.
К стати,у вас еще есть шанс успеть проскочить по старому закону...
И для тех кто надеется что таким как я ничего не дадут и можно будет сплясать джигу на наших магилах, напоминаю, лично знаю двоих людей (возможно их больше, но знаю двоих) которые УЖЕ получили ПМЖ, изначально прожив 5 лет на основании малых инвестиций.
Аватара пользователя
Вяра
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 3961
Зарегистрирован: 21/10/2008, 09:25
Откуда: Добрич-Москва

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение УСАТыЙ » 09/07/2010, 22:23

ANN-2 писал(а):При ДМЖ каждые 5 лет нужно получать разрешение, это связано с "държавни такси за разрешение" Размер этих такс пока не известен.

Так ведь такса уже давно есть и известны, как раз вот теперь все будет понятно для чего в ТАРИФА № 4 ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ была сделана такса до 5 години 800 лв.
Чл. 10. (1) (Отм., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 43 от 2000 г.) При продължаване на срока за пребиваване на чужденец в Република България се събират следните такси:

1. до 6 месеца 200 лв.;

2. до 1 година 500 лв.;

3. (нова - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) до 5 години 800 лв.

(2) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.) Срокът, за който се събира таксата по ал. 1, се изчислява от датата на изтичане на последното разрешение за пребиваване на чужденеца в Република България, ако няма прекъсване на срока за пребиваване.

(3) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За искане на услуга по ал. 1 се събира такса 10 лв.

Вот видимо теперь эта такса будет работать если эти по правки к закону примут.
Вяра писал(а):Практика,закон не имеет обратной силы,если мне уже дали инвесторский сертификат, признали мои три копейки инвестицией,то отозвать его нельзя.

Вот тут я полностью согласен Верой Александровной, учитывая что Болгария ЕС, а не Россия где сегодня дали, а завтра иди вон отсюда мы передумали.

Однако Юрий абсолютно прав.
Юрий писал(а):Господа, давайте дождемся публикации самого Закона в ДВ, и только тогда попытаемся интерпретировать текст на понятный для применения язык....
После публикации Закона ( надеюсь до конца следующей недели его увидим), может произойти коррекция и Правильника по его применению ...
Поетому пока рано "копья ломать"!
Юрий
Всякая разумная мысль уже приходила кому-нибудь в голову, нужно только постараться еще раз к ней прийти.
Аватара пользователя
УСАТыЙ
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 23/10/2009, 22:58
Откуда: Европейского союза.

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение Бумер » 09/07/2010, 22:59

Что отменяют прошлогодние законы и опять заставляют получающих ПМЖ на основании болгарского происхождения находится в Болгарии 180 дней в году??? Юрий напишите пожалуйста!
Бумер
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01/04/2010, 12:33

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение Глокая Куздра » 10/07/2010, 13:37

ANN-2 писал(а):...
Не будут давать, как она пишет ПМЖ, но будут давать (как пишет проект ЗЧРБ) 5 летнее проживание с автоматическим продлением. Что в других странах называется ПМЖ. А бессрочное ПМЖ я не знаю где есть. Видимо постепенно его отменят. Это мое такое ИМХО. Тоесть ступенчато вводят срочное пятилетнее ПМЖ взамен бессрочного.
Аватара пользователя
Глокая Куздра
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 4574
Зарегистрирован: 22/11/2007, 09:48
Откуда: Бургас

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение Вяра » 10/07/2010, 14:49

Smarti писал(а):
Вяра писал(а):Практика,закон не имеет обратной силы,если мне уже дали инвесторский сертификат, признали мои три копейки инвестицией,то отозвать его нельзя.


Сертификат, если не ошибаюсь, надо продлевать каждый год. Так или нет?


я выше уже писала, что сертификат не продлевают а по сути получают каждый год/полгода, подтверждение что он был выдан. Ну как справка их ЖЕКа о прописки которая действительна после выдачи всего месяц. Если через месяц опять надго будет где то подтверждать что Вы там прописаны, вы опять пойдете в ЖЭК и снова получите новую справку, подтверждение о месте жительства. так же и сертификат. Его надо получить только первый раз. Прописаться так сказать.
Так же как выписка из СУДа что ваша фирма еще не закрыта, каждый год идете, платите несколько лева и получаете новую выписку.
Аватара пользователя
Вяра
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 3961
Зарегистрирован: 21/10/2008, 09:25
Откуда: Добрич-Москва

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение vlads55 » 11/07/2010, 23:42

Доброго времнни суток!

В общем так. Любопытство заело. Кое-что нарыл. Вроде как действительно для получения ПМЖ нельзя отсутсвовать больше 6 месяцев сразу и 10 месяцев в общей сложности. А вроде как при ПМЖ - не больше 12 месяцев подряд. И вроде как ссылаются на Директиву Совета ЕС номер 2003/109/EC. Я так понимаю, Болгария и корректирует свой закон по этой директиве. Интересующий всех кусочек привожу.

Article 4
Duration of residence
1. Member States shall grant long-term resident status to third-country nationals who have resided legally and continuously within its territory for five years immediately prior to the submission of the relevant application.
3. Periods of absence from the territory of the Member State concerned shall not interrupt the period referred to in paragraph 1 and shall be taken into account for its calculation where they are shorter than six consecutive months and do not exceed in total 10 months within the period referred to in paragraph 1.

Кому охота - копайте дальше. Может там и еще что-то интересное найдется.

Всем успехов

P.S. Вроде на Кипре уже ввели. Завтра звякну туда знакомым. Они, правда, все с ПМЖ, могут и не знать.
"Мерзок человек, и путь его - от пеленки вонючей, до смердящего савана".
Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать".
Аватара пользователя
vlads55
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 2131
Зарегистрирован: 23/03/2010, 19:53
Откуда: In The Middle Of The Nowhere

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение Юрий » 12/07/2010, 07:26

Насчет обсуждения сертификата: из текста проекта не ясно, что под ним понимать? Если Сертификат об инвестиции в Соотвествии с Законом о стимулироании инвестиций, то там идеть речь совсем о др. документе, не о том, о котором пишет Вяра.
Бумер писал(а):Что отменяют прошлогодние законы и опять заставляют получающих ПМЖ на основании болгарского происхождения находится в Болгарии 180 дней в году??? Юрий напишите пожалуйста!
На людей с болгарским происхождение ето не влияет: указано в самом тексте!
Что вы все сейчас обсуждаете текст, который еще не опубликован????
Давайте подождеМ!
Юрий
PS:Рекомендуется указывать в цитате лишь тот фрагмент, на который отвечаете,а цитированные большие тексты только при важности всего содержания!
Большие тексты лучше давать в виде ссылок или краткий пересказ: так будет легче читать форум.
Для выяснения личных отношений пользуйтесь, пожалуйста, кнопочкой "ЛС".
Тема эта серьезная!

Юрий
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17458
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение Юрий » 03/08/2010, 07:49

В сегодняшнем выпуске ДВ 60 от 03.08.2010 г. Изменения не опубликованы....
Министерство финансов продолжает давать старые документы о признании инвестиции... Пока ни в каких инстанциях никаких нововведений не происходит!
Юрий
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17458
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение Игрок » 09/08/2010, 22:45

Скажите пожалуйста, а уже получившим ПМЖ сколько времени в году можно отсутствовать? Раньше если не ошибаюсь, что бы не потерять ПМЖ необходимо было проживать в Болгарии 6 месяцев и 1 день, произошли ли какие нибудь изменения? Могу ли я приезжать из России на 1 неделю в году и не потерять болгарское ПМЖ?
Игрок
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 09/08/2010, 22:40
Откуда: Москва-Варна

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение vlads55 » 17/08/2010, 16:40

Доброго времени суток всем!

В перерывах между воспитанием внука :D продолжаю внимательно читать правоустанавливающие документы и комментарии к ним. Предлагаю на рассмотрение почтеннейшей публики еще один комментарий к Директиве Совета ЕС номер 2003/109/EC. По сути в этой директиве речь идет о предоставлении гражданам третих стран так называемого "Статуса долговременного жителя ЕС". Этот статус гораздо больше, чем вид на жительство. Имея такой статус Вы практически приравниваетесь к гражданам ЕС. Можете жить и работать в любой из стран ЕС аналогично гражданам ЕС, но при выполнении определенных условий естественно. Такой статус не дается автоматически, а по заявлению. При трансформации в национальное законодательстве прсивоение данного статуса может также сопровождаться дополнительными условиям, как то, знание национального языка, наличие достаточных средств для проживания, мед. страховкой и прочее. Я думаю, что в проекте закона об иностранцах речь идет именно о предоставлении такого статуса. Тем не менее, национальное законодательство может включать и другие формы вида на жительство, без предоставления такого статуса. Думаю, что лицам в самодеятельном возрасте это может быть интересно. Может быть и пенсионерам тоже, хотя пока не придумал зачем :lol:

Всем успехов
"Мерзок человек, и путь его - от пеленки вонючей, до смердящего савана".
Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать".
Аватара пользователя
vlads55
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 2131
Зарегистрирован: 23/03/2010, 19:53
Откуда: In The Middle Of The Nowhere

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение veserba » 17/08/2010, 18:58

vlads55 ,СПАСИБО!
-Если тебе роют яму-не мешай. Закончат - сделаешь бассейн!
Аватара пользователя
veserba
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 26/05/2010, 20:13
Откуда: Москва-Подвис

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение vlads55 » 17/08/2010, 20:09

veserba писал(а):vlads55 ,СПАСИБО!


В общем-то, не за что. Буду рад, если пригодится.
"Мерзок человек, и путь его - от пеленки вонючей, до смердящего савана".
Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать".
Аватара пользователя
vlads55
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 2131
Зарегистрирован: 23/03/2010, 19:53
Откуда: In The Middle Of The Nowhere

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение Игрок » 29/08/2010, 15:58

Неужели никто не может помочь с информацией? :(
Игрок
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 09/08/2010, 22:40
Откуда: Москва-Варна

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение Глокая Куздра » 29/08/2010, 20:53

Игрок писал(а):Скажите пожалуйста, а уже получившим ПМЖ сколько времени в году можно отсутствовать? Раньше если не ошибаюсь, что бы не потерять ПМЖ необходимо было проживать в Болгарии 6 месяцев и 1 день, произошли ли какие нибудь изменения? Могу ли я приезжать из России на 1 неделю в году и не потерять болгарское ПМЖ?

Изменений с прошлого года пока нет.
Так что отсутствуйте сколько хотите.
За одну неделю не потеряете.
Аватара пользователя
Глокая Куздра
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 4574
Зарегистрирован: 22/11/2007, 09:48
Откуда: Бургас

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение Глюкъ » 29/08/2010, 23:37

А вот просветите, плиз, чайника...

Вот собираетесь вы получить ПМЖ в БГ. Ну документы там подали, визы получили, недвижку (отдельные личности конечно) прикупили... Значить, при всем етом, обрыдла вам эта (не БГ, разумеется, а ЭТА) страна, да? Иначе бы не подавали, не получали и не покупали бы, верно? :)

Дык на кой вам при всем этом столько времени отсутствовать в стране, в которой вы собираетесь получить ПМЖ? Вот чо я, старый и тупой, не понимаю... Объясните :)
Аватара пользователя
Глюкъ
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 28/10/2007, 21:05
Откуда: Бургасе

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение vlads55 » 30/08/2010, 09:55

Глюкъ писал(а):А вот просветите, плиз, чайника...

Вот собираетесь вы получить ПМЖ в БГ. Ну документы там подали, визы получили, недвижку (отдельные личности конечно) прикупили... Значить, при всем етом, обрыдла вам эта (не БГ, разумеется, а ЭТА) страна, да? Иначе бы не подавали, не получали и не покупали бы, верно? :)

Дык на кой вам при всем этом столько времени отсутствовать в стране, в которой вы собираетесь получить ПМЖ? Вот чо я, старый и тупой, не понимаю... Объясните :)


Народу разного много. Есть и такие, которым страна обрыдла, а есть просто погулять вышли. Большинство пенсионеров сюда из-за климата едут. Пенсинеры в соновном живут здесь постоянно. Ну есть некоторые, которые сезонами. Часть времени там, часть здесь. Не все сразу могут адаптироваться. А тех кто за ПМЖ, но жить здесь не хочет, я тоже не очень догоняю.
"Мерзок человек, и путь его - от пеленки вонючей, до смердящего савана".
Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать".
Аватара пользователя
vlads55
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 2131
Зарегистрирован: 23/03/2010, 19:53
Откуда: In The Middle Of The Nowhere

Re: Изменения в законе об иностранцах

Сообщение Harita » 30/08/2010, 12:56

vlads55 писал(а): А тех кто за ПМЖ, но жить здесь не хочет, я тоже не очень догоняю.


Так Шенген скоро, болгарское ПМЖ очень даже пригодится
...
Harita
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 1506
Зарегистрирован: 07/02/2005, 02:23
Откуда: Добрич-Варна/Минск

След.

Вернуться в Законодательство

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1